Протокол №13 от заседание, проведено на 28.05.2024 г.