ОС_650/11.06.2024 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане №1847/04.06.2024 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело №250/2024 г. за 11.07.2024 г. от 11:30 ч. Делото е образувано по искова молба на Паско Запрянов.