ОС-689/27.06.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 2063/21.06.2024 г. по Адм. дело №247/2024 г., по описа на съда, с което отхвърля жалбата на "Кей Джи Казанлък" ООД против Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС - Казанлък.