Протокол №16 от заседание, проведено на 27.06.2024 г.