ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1007 от 18.06.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на     публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински терени и обекти с временен статут: обект "А": Позиция № 82 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински павилион № 3 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с обща площ от 6,00 кв. м.  с начален месечен наем от 30.00 лв. без ДДС; обект „Б“: Позиция № 4 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен за извършване на търговска дейност – петно № 8, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, с обща площ 13,00 кв. м. с начален месечен наем от 42,00 лв.; обект „В“: Позиция № 124 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Хемус“ и ул. „Тюлбенска“, с обща площ 18,00 кв. м., с начален месечен наем 70,00 лв.; обект „Г“: Позиция № 6 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Хаджи Димитър“, с обща площ от 4 кв. м., с начален месечен наем 20,00 лв.; обект „Д“: Позиция № 13 от Приложение № 13 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“, пред ресторант „Лагуна“, с обща площ от 4,00 кв. м., с начален месечен наем 20,00 лв.; обект „Е“: Позиция № 53 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“, пред сладкарница „Нектар“, с обща площ от 4,00 кв. м., с начален месечен наем 20,00 лв.; Публичните търгове да се проведат на 17.07.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.При липса на кандидати – втора дата – 24.07.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект "А" – 15,00 лв., за обект "Б" – 21,00 лв., за обект "В" – 35,00 лв., за обект "Г" – 10,00 лв., за обект "Д" – 10,00 лв., за обект "Е" – 10,00 лв.Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник-отдел ИУС при община Казанлък