ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ  ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1405 от 05.09.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени с временен статут: обект "А":Позиция № 5 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен – склад за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Кенали“, източно от Автогарата, с обща площ от 1125,00 кв. м.  с начален месечен наем от 309,00 лв.;обект „Б“: Позиция № 6 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен – склад с обща площ  от 1085,00 кв. м.и за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност – 15,00 кв.м., находящ се в гр. Казанлък, ул. „Кенали“, източно от Автогарата, с начален месечен наем от 306,00 лв.;обект „В“: Позиция № 32 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, източно от входа на парк „Тюлбето“, петно № 2, с обща площ 6,00 кв. м., с начален месечен наем 24,00 лв.;обект „Г“: Позиция № 58 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, петно № 7, с обща площ от13,00 кв. м., с начален месечен наем 59,00 лв.;обект „Д“: Позиция № 30 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Бяло море“, петно № 2, с обща площ от 4,00 кв. м., с начален месечен наем 24,00 лв.;обект „Е“: Позиция № 19 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Бяло море“, петно № 1, с обща площ от 5,70 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „Ж“: Позиция № 59 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, района на ЖП гара, с обща площ от 20,00 кв. м., с начален месечен наем 247,00 лв.;обект „З“: Позиция № 60 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, с обща площ от 20,00 кв. м., с начален месечен наем 247,00 лв.;обект „И“: Позиция № 27 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, пл. „Видин Даскалов“, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „Й“: Позиция № 64 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, до Казармата с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „К“: Позиция № 65 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Тонзос“ и ул. „Бачо Киро“, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „Л“: Позиция № 2 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Войнишка“, срещу входа на Казармата с обща площ от 52,00 кв. м., с начален месечен наем 260,00 лв.;Публичните търгове да се проведат на 28.09.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.При липса на кандидати – втора дата – 04.10.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг.Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект "А" – 154,50 лв., за обект "Б" – 153,00 лв., за обект "В" – 12,00 лв., за обект "Г" – 29,50 лв., за обект "Д" – 12,00 лв., за обект "Е" – 15,00 лв., за обект „Ж“ – 123,50 лв., за обект “З“ – 123,50 лв., за обект „И“ – 15,00 лв., за обект „Й“ – 15,00 лв., за обект „К“ – 15,00 лв., за обект „Л“ – 130 лв.Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.