ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 850 от 06.06.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  следните общински терени с временен статут: обект "А": Позиция № 85 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания и за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, срещу централния вход на „Арсенал“ АД, петно№ 2,  с обща площ от 6,00 кв. м.  с начален месечен наем от 221,00 лв.;обект „Б“: Позиция № 86 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Славянска“, зад Банята,  петно № 2, с обща площ 9,00 кв. м. с начален месечен наем от 45,00 лв;обект “В“: Позиция № 26 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул.“Еделвайс“, № 6, с обща площ от 29,00 кв.м., с начален месечен наем 145,00 лв.;обект „Г“: Позиция № 15 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Радецки“, източно от входа на парк „Тюлбето“, петно № 1, с обща площ от 6,00 кв.м., с начален месечен наем 24,00 лв;обект „Д“: Позиция № 9 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Радецки“, източно от входа на парк „Тюлбето“, петно № 3, с обща площ от 6,00 кв.м., с начален месечен наем 24,00 лв; Публичните търгове да се проведат на 26.06.2019 год. от 10.00 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 10.07.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем, а именно обект „А“ – 110,50 лв.; за обект „Б“ – 22,50 лв.; за обект „В“ – 72,50 лв.; за обект „Г“ – 12,00 лв. и за обект „Д“ – 12,00 лв. Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.