Отчети

Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода на Мандат 2019 - 2023 година
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2022 г. до 05.11.2022 г., Мандат 2019-2023.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г., Мандат 2019-2023.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2021 г. до 05.11.2021 г., Мандат 2019-2023.
повече...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2020 г. до 05.05.2021 г.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г., Мандат 2019-2023.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет и постоянните комисии, за периода от 05.11.2019 г. до 05.05.2020 година, Мандат 2019-2023.
повече...

Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2015 г. до 12.09.2019 г., Мандат 2015-2019.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 г. - 2015 г. и периода 08.11.2014 г. - 13.05.2015 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.05.2014 г. до 08.11.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2013 г. до 08.05.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Мандат 2011-2015.
повече...