ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ


Г Р А Ф И К
за провеждане на неприсъствени заседания на Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък през месец Ноември 2021 г.

 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

 18.11.2021 г.

  13:30 ч.

Неприсъствено!

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси.

18.11.2021 г.

 13:30 ч.

Неприсъствено!

3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред.

18.11.2021 г.

12:00 ч.

Неприсъствено!

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.

18.11.2021 г.

12:30 ч.

Неприсъствено!

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

18.11.2021 г.

13:00 ч.

Неприсъствено!

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.

18.11.2021 г.

13:00 ч.

Неприсъствено!

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти

18.11.2021 г.

13:00 ч.

Неприсъствено!

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт. 

18.11.2021 г.

 

12:30 ч.

Неприсъствено!