ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ


Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък през месец Септември 2023 г.

 

Общо заседание на всички Постоянни комисии на 11.09.2023 г.,
от 17:30 ч. в зала "Инфра"

 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

20.09.2023 г.

17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси.

21.09.2023 г.

17:00 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред.

20.09.2023 г.

16:30 ч.

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.

19.09.2023 г.

16:45 ч.

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

21.09.2023 г.

16:30 ч.

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.

18.09.2023 г.

16:30 ч.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти

19.09.2023 г.

17:30 ч.

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.

18.09.2023 г.

17:00 ч.