ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ


Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията и приемните дни на Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък през месец Юни 2021 г.

 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.

 16.06.2021 г.

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси.

17.06.2021 г.

 17:00 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред.

16.06.2021 г.

16:30 ч.

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост.

14.06.2021 г.

17:00 ч.

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

14.06.2021 г.

16:30 ч.

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт.

15.06.2021 г.

16:45 ч.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти

15.06.2021 г.

17:30 ч.

8. Комисия за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт. 

08.06.2021 г.

 

17.06.2021 г.

12:00 ч.

Канцелария на ОбС

16:30 ч.