Обнародване на оспорени актове

ОС-2382/07.06.2023 г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-13/06.06.2023 г., с която връща Решение № 993/25.05.2023 г. на ОбС, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-2300/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане №711/03.04.2023 г., постановено по Адм. дело № 186/2023 г. на АС и препис от Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора.
повече...

ОС-2299/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от жалба на "Кумакс Инвест" ЕООД срещу Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като нищожно или незаконосъобразно - подадена пред АС, по Адм. дело 202/2023 г.
повече...

ОС-2277/31.03.2023 г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г., с която връща Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно, и следва да бъде отменено.
повече...

ОС-2263/27.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложени преписи от жалба и Разпореждане от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което задължава ОбС да изпрати заверено копие от пълната преписка по приемане на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС. Делото е образувано по частна жалба от "Кумакс Инвест" ЕООД, гр. Казанлък против разпореждане за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС.
повече...

ОС_2225/08.03.2023 - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-2/07.03.2023 г., с която връща Решение № 900/23.02.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_2077/15.12.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис на частна жалба от "Летище Казанлък" АД до Върховен административен съд срещу Определение №2198/18.11.2022 г. на АС-Стара Загора по Адм. дело №4382022 г.
повече...

ОС_2062/08.12.2022 - Писмо от Кремена Бухчева - За Главен секретар в областна администрация Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-19/07.12.2022 г. на областния управител относно връщане на Решение № 828/24.11.2022 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_1925/06.10.2022 - Заповед № 1688/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1899/16.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС за ново разглеждане.
повече...

ОС_1924/06.10.2022 - Заповед № 1687/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1881/09.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС, за ново разглеждане.
повече...

ОС_1923/06.10.2022 - Заповед № 1686/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1905/19.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС, за ново разглеждане.
повече...

ОС-1851/12.08.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Валери Петров Дачев от гр. Казанлък против Решение № 766/28.07.2022 г. на ОбС, Протокол № 42, като незаконосъобразно.
повече...

ОС-1837/03.08.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от жалба от Диана Татарова от гр. Казанлък против Решение № 726/30.06.2022 г. на ОбС и препис от Разпореждане от 26.07.2022 г. постановено по Адм. дело № 452/2022 г. на АС.
повече...

ОС_1815/19.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък, чрез пълномощника Анелия Станчева, против Решение №715/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол №41 (в частта, касаеща субсидия по искане на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД).
повече...

ОС_1795/14.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 729/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол № 41, като незаконосъобразно.
повече...

ОС_1794/14.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 716/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол № 41, като незаконосъобразно.
повече...

ОС_1791/13.07.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС, Протокол № 41, като незаконосъобразно.
повече...

ОС-1739/14.06.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора, жалба от Георги Панайотов Георгиев против Решение №690/26.05.2022 г. на ОбС-Казанлък, Протокол №39.
повече...

ОС-1738/14.06.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора, жалба от Георги Панайотов Георгиев против Решение №711/26.05.2022 г. на ОбС-Казанлък, Протокол №39.
повече...

ОС-1698/23.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Касационна частна жалба от "КАМАРС" АД, подадена чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Определение № 208/28.03.2022 г. постановено по Адм. дело № 4/2022 г. по описа на АС- Стара Загора.
повече...