Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.11.2021 г. /Втора дата при липса на кандидати 14.12.2021 г, при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на поземлен имот “Рибарник“ в с. Черганово на 23.11.2021 г. /втора дата 07.12.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в м. “Старите лозя“ гр. Казанлък на 23.11.2021 г. /втора дата на 07.12.2021 г. при същите условия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на стоматологични кабинети в населени места на община Казанлък на 16.11.2021 г. /втора дата на 30.11.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на санитарен възел на КООП пазар в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата на 17.11.2021 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен в гр. Казанлък на 03.11.2021 г. /втора дата 17.11.2021 г./
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти
повече...

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински земеделски земи
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект в гр. Шипка на 21.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 05.10.2021 г./
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски земи в м. “Перетлика“ на 18.08.2021 г. /втора дата 08.09.2021 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем на общински обекти и терени на 22.07.2021 г., втора дата при липса на канидати /05.08.2021 г./
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети по населени места в община Казанък на 29.07.2021 г., при липса на кандидати втора дата на 12.08.2021 г., при същите условия.
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г./
повече...

Публиченен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект за услуги, офис № 7 в Младежки дом на 30.06.21 г. /втора дата 14.07.2021 г., при същите усволия/
повече...

Публичени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинети в населените места на 10.06.2021 г. /втора дата на 25.06.2021 г. при същите условия/
повече...

Публичен търгс тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 14.05.2021 г., втора дата на 28.05.2021 г. при същите условия.
повече...

Публичен търгс тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в м. “Вонеща вода“ на 14.05.2021 г. , втора дата 28.05.2021 г.
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделска земя в м. “Старите лозя“ на 14.05.2021 г.., втора дата 28.05.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на ул. “Старозагорска“ на 09.04.2021 г. /втора дата при липса на кандидати 16.04.2021 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект на ул. “Искра“ № 5 на 09.04.2021 г /втора дата при липса на кандидати 16.04.2021 г./
повече...