Търгове и конкурси / Отдаване под наем

Публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Шейново /първа дата 30.11.2022 г., втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в с. Средногорово на 30.11.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 14.12.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в землището на гр. Шипка /първа дата 30.11.2022 г., втора дата 14.12.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти на 29.11.2022 г. /втора дата на 13.12.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински обекти - ученически столове в седем училища на 22.11.2022 г. /втора дата на 29.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени на 02.11.2022 г. /втора дата на 16.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти на 01.11.2022 г. /втора дата на 15.11.2022 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земделски земи в землището на село Шейново /първа дата 01.11.2022 г., втора дата 15.11.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от десет години на земделски земи в землището на село Черганово /първа дата 01.11.2022 г., втора дата 15.11.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терени и общински павилион на 27.09.2022 г. /втора дата на 11.10.2022 г. при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землище “Старите лозя“ /първа дата 20.09.2022 г., втора дата 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на с. Кънчево /първа дата 20.09.2022 г., втора дата при липса на кандидати 04.10.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на земеделска земя в землището на гр. Крън /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи в землището на село Долно Изворово /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет години на земеделски земи в землището на село Г. Дряново /първа дата 17.08.2022 г., втора дата 31.08.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичнен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект - за Банка на 17.08.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 31.08.2022 г.)
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Ясеново /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...

Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на с. Средногорово /първа дата 15.06.2022 г., втора дата при липса на кандидати 29.06.2022 г., при същите условия/
повече...