Защита на личните данни

По отношение на защита на личните данни обработвани от Общински съвет Казанлък се прилагат Правилата за защита на личните данни, публикувани на сайта на Община Казанлък.