Заседания на ОбС

ПОКАНА № 16. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 15. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2024, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 31.05.2024 г. от 12:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 14. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1, предложение 3-то от Правилника на ОбС - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 13. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, предл. 3-то от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, чл.137-139 от ТЗ, чл.31, ал.1 от Наредба №19 свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, в качеството му на общо събрание на общински търговски дружества, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 12. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 11. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 10. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.16 от Устава на фондация „Чудомир“ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 11:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 9. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 8. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 14.02.2024 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 7. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 6. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 5. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 16.01.2024 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 4. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 22.12.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 3. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 11.12.2023 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 2. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 05.12.2023 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 1. На основание чл.23, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед №АК-02-ЗД-28 от 03.11.2023 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет - Казанлък на 10.11.2023 г. /петък/ от 13:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет - Зала „Инфра“. ДНЕВЕН РЕД:
повече...

Мандат 2019 - 2023г.


ПОКАНА № 62. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.09.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 61. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 20.09.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 60. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 29.08.2023 г. от 9:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...

ПОКАНА № 59. На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.137-139 от ТЗ и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.07.2023 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД
повече...