Питания и отговори

Питане с вх. № ОС-519/17.04.2024 г. от Димитър Пашев - общински съветник от групата на ПП "Възраждане" и Отговор с вх. № ОС-536/19.04.2024 г. относно структурата на общинска администрация и трудовите взаимотношения на назначените зам.-кметове.
повече...

Питане с вх. №ОС-444/22.03.2024 г. от Моника Динева - председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, и Отговор с вх. № ОС-459/27.03.2024 г., относно информация за общественият транспорт и фирмите превозвачи на територията на Община Казанлък.
повече...

Питане с вх. № ОС-395/14.03.2024 г. от Иван Лапчев - председател на групата общински съветници от ПК "ПП-ДБ" в ОбС - Казанлък и Отговор с вх. № ОС-455/26.03.2024 г. относно отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Казанлък за 2023 г.
повече...

Питане с вх. № ОС-382/11.03.2024 г. от Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ” и Отговор от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с вх. № ОС-454/26.03.2024 г., относно предоставяне на исканата информация свързана с Писмо с вх. №ОС-276/08.02.2024 г.
повече...

Питане с вх. №ОС-372/05.03.2024 от Симеон Тодоров Шопов - общински съветник от "Възраждане" и Отговор с вх. №ОС-397/14.03.2024, във връзка с Отговор с вх. № ОС-241/01.02.2024 г. на негово питане, относно статутът на вестник "Искра" и дейността на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

Питане с вх. № ОС-286/12.02.2024 от Живка Железова - общински съветник от ПП ”Има такъв народ” и Отговор с вх. № ОС-354/27.02.2024 г. във връзка с представения Проект на бюджет на община Казанлък за 2024 г.
повече...

Питане с вх. № ОС-276/08.02.2024 г. от Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ” и Отговор с вх. № ОС-336/21.02.2024 г. относно предоставяне на информация за административните и гражданските дела, в които Община Казанлък/Кмета на общината са били страна-ответник за мандат 2019 - 2023 г. и по кой параграф от бюджета на Общината са отнесени плащанията.
повече...

Питане с вх. №ОС-342/22.02.2024 от Калин Калинов - общински съветник от групата общински съветници на "Възраждане" и Отговор с вх. №ОС-360/28.02.2024 във връзка с Доклад с вх. № ОС-250/05.02.2024 г. и извършваните дейности от ДГС Казанлък спрямо общински фонд в периода 2019-2024 г.
повече...

Питане с вх. №ОС-213/25.01.2024 от Симеон Тодоров Шопов - общински съветник от "Възраждане" и Отговор с вх. №ОС-241/01.02.2024 относно статутът на вестник "Искра" и дейността на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

Питане с вх. №ОС-156/10.01.2024 от Димитър Пашев - председател на групата общински съветници на "Възраждане" и Отговор с вх. №ОС-193/18.01.2024 относно организиране от община Казанлък и провеждане на тържествено честване на Националния празник на Република България на връх Шипка.
повече...

Питане с вх. №ОС-155/10.01.2024 от Димитър Пашев - председател на групата общински съветници на "Възраждане" и Отговор с вх. №ОС-204/24.01.2024 относно провеждане на мартенски базар в централната част на града.
повече...