Видео платформа за излъчване в реално време на заседанията на общинския съвет и комисиите към него.