Декларации по ЗПКОНПИ

Кметове на кметства в община Казанлък

 

Кметство

длъжност

име, презиме, фамилия

Бузовград

Кмет

Михаил Янушев

Голямо Дряново

Кмет

Петьо Апостолов

Горно Изворово

Кмет

Надежда Пенчева

Горно Черковище

Кмет

Антон Антонов

Долно Изворово

Кмет

Ферид Бекиров

Дунавци

Кмет

Ганка Богданова

Енина

Кмет

Веселин Андреев

Копринка

Кмет

Стойчо Василев

Крън

Кмет

Теменужка Люцканова

Кънчево

Кмет

Петър Петков

Овощник

Кмет

Иван Колев

Розово

Кмет

Теодора Георгиева

Ръжена

Кмет

Апостол Терзиев

Средногорово

Кмет

Илиян Илиев

Хаджидимитрово

Кмет

Боян Атанасов

Черганово

Кмет

Нивелин Неделчев

Шейново

Кмет

Данчо Данов

Шипка

Кмет

Василка Панайотова

Ясеново

Кмет

Пламен Вълев