НАРЕДБА №13 за общинските пазари в община Казанлък

Приета с Решение № 25/25.01.1996 г., изм. и Решение № 124/19.12.1996 г. и Решение № 289/18.12.1997 г., изм. с Решение 692/30.07.2013 г.

Изтегли документа