НАРЕДБА №13 ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 Приета с Решение № 25/25.01.1996 г., изм. и Решение № 124/19.12.1996 г., изм. с Решение № 289/18.12.1997 г., изм. с Решение 692/30.07.2013 г.
 
публ. на 05.08.2013 г. 

Изтегли документа