НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

Приета с Решение № 956/28.05.2014 г. на ОбС – Казанлък, изм. с Решение № 61/28.01.2016 г., изм. с Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, приета с Решение № 79/25.02.2016 г., изм. с Решение №905/29.11.2018 г., изм. с Решение № 97/08.04.2019 г. на Старозагорският административен съд

 

публ. на 29.04.2019 г.


Изтегли документа