Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък