НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 216/22.05.2012 г., изм. с Решение №335 от 16.12.2016 г. на Старозагорският административен съд,  изм. с Решение № 513/27.07.2017 г., изм. с Решение № 805/28.10.2022 г.

 

публ. на 02.11.2022 г.


Изтегли документа