НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК