НАРЕДБА №24 за изграждане на общодостъпна среда в гр. Казанлък