НАРЕДБА № 21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение 645/27.06.2013 г.,  изм. с Решение № 324 от 14.12.2016 г. на Старозагорският административен съд, изм. с Решение №804/28.10.2022 г.

 

публ. на 02/11/2022 г.


Изтегли документа