НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА  ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК