НАРЕДБА № 12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г., Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение №1315/13.05.2015  г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г., изм. с Решение №202/30.06.2016 г., Изм. с Решение № 975/28.02.2019 г., Изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г., Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г., изм. с Решение №746/28.07.2022 г.,изм. с Решение №878/26.01.2023 г.

 

публ. на 31.01.2023 г.


Изтегли документа