НАРЕДБА №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища