Правилник за организацията и дейността на обществения посредник  на община Казанлък