ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ към Община Казанлък