НАРЕДБА №3 за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Казанлък

Приета с Решение № 571 от 18.04.2013 г., изм. с Решение № 639/27.06.2013 г.
 
 

Изтегли документа