НАРЕДБА № 5 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

Приета с Решение № 739 от 30.09.2013 г.

 

публ. на 07.10.2013 г.


Изтегли документа