НАРЕДБА № 11 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В

 

 

 

Приета с Решение № 1101/22.10.2014 г., изм. с Решение № 1415/24.09.2015 г. 

 

публ. на 30.09.2015 г.


Изтегли документа