ПОКАНА № 1

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № АК-01-ЗД-429 от 02.11.2015 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет – Казанлък на 09.11.2015 г. /понеделник/ от 9:30 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на общинския съвет – Зала „Инфра“.

1. В изпълнение на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА - Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.

2. В изпълнение на чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА – Избиране на председател на Общински съвет – Казанлък, Мандат 2015 – 2019 г.ДАНИЕЛА КОЕВА /П/
ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК