НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, отменена с решение № 640 от 31.03.2022 г

Приета с Решение № 79/25.02.2016 г.

 

публ: 08/07/2020 г.


Изтегли документа