Стефка Петкова Денева

Удостоена с Решение №1298 от 13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет Казанлък, за творческия процес, на който е посветила своя живот е модел за последователност, отговорност и всеотдайност на педагог и диригент.