Лилия Димитрова Василева

Удостоен с Решение № 968 от 25.05.2014 г. на Общински съвет - Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет, за дългогодишна общественополезна дейност за Казанлък и постиженията в областта на науката, образоването и културата.