Лилия Димитрова Василева

Удостоен с Решение №968 от 25.05.2014 г. на Общински съвет - Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.33, т.1 и чл.36, ал.2 от Наредба №27 на Общинския съвет, за дългогодишна общественополезна дейност за Казанлък и постиженията в областта на науката, образоването и културата.