НАРЕДБА № 6 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 268 от 29.09.2016 г., влиза в сила от 01.08.2016 г.
 

публ. на 04.10.2016 г.


Изтегли документа