Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс "Св. Иван Рилски" гр. Казанлък.