НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 728 от 29.03.2018 г., Изм. с Решение № 54 от 28.01.2020 г., Изм. с Решение № 618 от 24.02.2022 г.

 

публ. на 02/03/2022 г.


Изтегли документа