ОС-2010/04.05.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Цветан Илиев Павлов срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Казанлък за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.