ОС-2233/2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора - Жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 829/26.07.2018 г. на ОбС.