ОС-2381/05.11.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Стойно Веселинов Стойнов - едноличен търговец с фирма ЕТ "Стойно Стойнов", гр. Казанлък срещу Решение № 883/25.10.2018 г. на ОбС.