ОС-2838/15.05.2019 - Съобщение от Комисия за защита от дискриминация с приложено Решение № 301/08.05.2019 г. по Преписка № 339/2018 г. на КЗД, относно жалба от Паско Запрянов срещу разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 101 на Наредба № 26 на ОбС.