проф. Теньо Веселинов Попминчев

Удостоен с Решение № 767 от 28.05.2019 г. на Общински съвет - Казанлък, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 33, т. 1 и чл. 36, ал. 2 от Наредба 27 на Общинския съвет Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, за постижения в областта на науката, за неговата цялостна и задълбочена научна и творческа дейност в областта на теоретичната и експериментална физика.