Списък по чл.68, ал.5 от ЗСВ на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2020 – 2024 г.

Имена

Вх. № в ОбС

1.

Катя Нанчева

ОС-1/05.11.2019

2.

Деница Ганчева

ОС-6/06.11.2019

3.

Мариана Хаджиева

ОС-8/07.11.2019

4.

Емилия Грозева

ОС-12/07.11.2019

5.

Магдалена Кунева

ОС-19/13.11.2019

6.

Стефанка Попова

ОС-36/20.11.2019

7.

Юсеин Кехайов

ОС-39/21.11.2019

8.

Йолина Маркова

ОС-43/22.11.2019

9.

Йовка Атанасова

ОС-45/22.11.2019

10.

Десислава Найденова

ОС-46/22.11.2019

11.

Румяна Сотирова

ОС-48/25.11.2019

12.

Стефан Ванков

ОС-50/26.11.2019

13.

Веселин Димитров

ОС-51/26.11.2019

14.

Цанка Капова

ОС-52/26.11.2019

15.

Ивелина Николова

ОС-53/26.11.2019

16.

Красимира Илиева

ОС-56/29.11.2019

17.

Петър Марчев

ОС-57/26.11.2019

18.

Здравка Пендоловкска

ОС-60/27.11.2019

19.

Севен Сербезов

ОС-61/27.11.2019

20.

Мария Костадинова

ОС-62/27.11.2019

21.

Стефка Иванова

ОС-66/28.11.2019

22.

Марийка Георгиева

ОС-69/28.11.2019

23.

Стефка Колева

ОС-71/28.11.2019

24.

Вера Стоянова

ОС-73/28.11.2019

25.

Симеон Дамянов

ОС-75/29.11.2019

26.

Елена Динева

ОС-76/29.11.2019

27.

Дена Караиванова

ОС-79/29.11.2019

28.

Тоньо Тонев

ОС-80/29.11.2019

29.

Димитър Ялъмов

ОС-81/29.11.2019

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 16.12.2019 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в сградата на Община Казанлък, бул. Розова долина № 6, Канцеларията на Общински съвет – Стая № 7.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Казанлък, становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали няма да се разглеждат.

 

Николай Златанов

Председател на  Временната комисия за определяне на съдебни заседател към Районен съд - Казанлък