Белчо Колев Белчев

Дата на раждане: 21.08.1976 г.
Образование: висше, лекар
Месторабота: МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – лекар, хирург

Член на комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда