Аксения Бориславова Тилева

Дата на раждане: 03.07.1967 г.
Образование: висше, педагог
    
Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Член на комисията по образование, младежки дейности и спорт