Анна Василева Кожухарова

Дата на раждане: 05.02.1961 г.
Образование: висше
Месторабота: ОБ „Искра“ – директор


Председател на комисия по култура, туризъм и вероизповедания
Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт