Генчо Христов Генчев

Дата на раждане: 26.03.1956 г.
Образование: висше
Месторабота: Управител на частна фирма


Зам.-председател на комисия по икономика, бюджет и финанси
Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт