Емил Ивелинов Недялков

Дата на раждане: 08.11.1983 г.
Образование: висше, архитект
Месторабота: „Инарх“ ООД

Член на комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда