Станчо Георгиев Леков

Дата на раждане: 09.04.1968 г.
Образование: средно
Месторабота: "Мега Логистик" ООД - управител

Член на комисия по селско и горско стопанство и екологичен ред
Член на комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда