Регистър на подадените встъпителни декларации – кмет на община и кметове на кметства

Община/Кметство

Име, презиме, фамилия

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ - встъпителни

Декларации за имущество и интереси - встъпителни

1.

община Казанлък

Галина Георгиева Стоянова

вх. № 75/05.12.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация

2.

Бузовград

Мая Генчева Берова

вх. № 13/28.11.2019

вх. № 71/04.12.2019

3.

Горно Черковище

Антон Дечков Антонов

вх. № 26/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.

4.

Долно Изворово

Ферид Рюстемов Бекиров

вх. № 21/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.

5.

Дунавци

Бояна Иванова Минчева

вх. № 14/28.11.2019

вх. № 66/28.11.2019

6.

Енина

Димитрина Иванова Дончева

вх. № 15/28.11.2019

вх. № 64/28.11.2019

7.

Копринка

Кенан Шакир Саид

вх. № 16/28.11.2019

03.01.2020

вх. № 69/03.12.2019

8.

Крън

Пламен Георгиев Георгиев

вх. № 11/28.11.2019

вх. № 73/05.12.2019

9.

Кънчево

Стойно Колев Стойнов

вх. № 17/28.11.2019

вх. № 65/28.11.2019

10.

Овощник

Иван Георгиев Колев

вх. № 22/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.

11.

Розово

Венцислав Апостолов Колев

вх. № 18/28.11.2019

вх. № 70/04.12.2019

12.

Ръжена

Христо Иванов Ванеджиков

вх. № 19/28.11.2019

вх. № 68/29.11.2019

13.

Хаджидимитрово

Сунай Селимов Селимов

вх. № 20/28.11.2019

вх. № 67/28.11.2019

14.

Черганово

Нивелин Койчев Неделчев

вх. № 23/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.

15.

Шейново

Петя Борисова Лейкова

вх. № 12/28.11.2019

вх. № 72/05.12.2019

16.

Шипка

Василка Панайотова Панайотова

вх. № 24/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.

17.

Ясеново

Пламен Весков Вълев

вх. № 25/28.11.2019

Заявление от 05.12.2019 г. за ползване на встъпителна Декларация от 2018 г.