Юзеир Али Кенан

Дата на раждане: 30.10.1985 г.
Образование: средно
Месторабота: „ДИЛК“ ЕООД

Член на комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт
Член на комисия по икономика, бюджет и финанси