НАРЕДБА  № 10 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 79/27.02.2020 г.

 

публ: 04/03/2020 г.


Изтегли документа