НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ  НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Приета с Решение № 105/23.03.2020 г., изм. с Решение № 234/24.09.2020 г.

 

публ: 30/09/2020 г.


Изтегли документа