Иван Петров Хлебаров

председател на Общински съвет - Казанлък, мандат 1991 г. - 1995 г.

Удостоен посмъртно от председателя на Общинския съвет Васил Самарски с Акт № 1 от 11.11.2005 г. - за всеотдайната му работа за утвърждаването на демократичните принципи на местното самоуправление и за активната му и справедлива гражданска позиция.